Asset management

asset managementAsset management, of vermogensbeheer, is een zeer brede term die voor beleggers voornamelijk betekent: het zo goed mogelijk beheren van activa, zoals obligaties, aandelen, vastgoed, goud en zilver die ze in hun bezit hebben.

De algemene definitie voor asset management, vastgesteld door ISO 55001 is: “de gecoördineerde activiteit van een organisatie om de hoogst mogelijke waarde te bekomen uit de activa die het heeft, en tegelijkertijd de kost om de activa aan te houden zo laag mogelijk te houden”.

Kortom: effectief asset management gaat om zoveel mogelijk waarde te creëren met de items of dingen die men heeft.

Bij goed asset management moeten afwegingen gemaakt worden tussen kosten, opbrengsten, risico’s en de gewenste doelstellingen.

Een goede asset allocation gaat hand in hand met goed asset management.

Beleggers kunnen hun vermogen zelf beheren of ze kunnen daarbij hulp vragen van een professionele vermogensbeheerder. Het enige nadeel hieraan, is dat vermogensbeheerders kosten aanrekenen voor hun adviezen en expertise.

 

Laatste Nieuws

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.