Nederland - 24 november 2017 - Aandelen
door REDACTIE BEURSBRINK

Hij is er: de krabbel voor Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 is er na een queeste van maanden dan toch in geslaagd een goedkeurende handtekening van accountant Mazars te krijgen onder de jaarrekening 2016. Zonder slaag of stoot ging dit niet.

CEO Peter Paul de Vries kondigde de goedkeurende verklaring aan in een lange “persoonlijke en openhartige” brief aan zijn aandeelhouders.

Eind april dacht De Vries de handtekening van accountant Onno Opzitter in de tas te hebben. Maar daags voor de definitieve ondertekening gooide een krantenartikel roet in het eten.

Het Financieele Dagblad meldde dat BK Group, een deelneming van Value8, onder andere betrokken zou zijn bij een verdachte transactie omtrent de beeld- en sponsorrechten van de Argentijnse international Angel di Maria.

Value8 werd naar eigen zeggen “midscheeps” geraakt en Opzitter stelde dat hij door de ontstane twijfels de jaarrekening niet kon afronden. Daarvoor wilde de accountant eerst een onafhankelijk onderzoek laten plaatsvinden.

In tegenstelling tot wat De Vries dacht, duurde dit uiteindelijk tot oktober 2017. “Hoewel er best verbeterpunten aan het licht kwamen, konden wij op basis van dat feitenonderzoek concluderen dat de berichten in de media over BK ongefundeerd waren”, zo schreef De Vries in zijn brief aan zijn aandeelhouders.

De accountant wilde vermoedelijk geen risico lopen en liet daarom onder meer een forensisch onderzoeker de kwestie BK analyseren. Dit kostte veel tijd en was daarmee ook een kostbare exercitie. De Vries lijkt weinig bereid om al deze kosten voor rekening van Value8 te laten komen.

Echter met het onderzoek naar BK was de kous nog niet af. De accountant wilde namelijk ook inzicht in de prestaties van Value8 in 2017, de zogenoemde current trading, en dit leverde naast de door Value8 zelf aangekondigde posten voor Ceradis en HeadFirst Source nog eens een tweetal afwaarderingen op.

Op Ceradis werd 0,76 miljoen euro afgeboekt, waar Value8 eerder al waarschuwde dat dit wel eens 1,5 miljoen euro kon zijn. Verder was er een negatieve bijstelling van 0,32 miljoen euro voor HeadFirst Source, 0,86 miljoen euro voor AmsterdamGold en 0,84 miljoen euro voor BK. Deze laatste bijstelling heeft volgens Value8 “niets te maken met het afgeronde onderzoek”. De afboekingen voor het goudbedrijf en het trustkantoor moesten worden gedaan omdat deze twee “onder prognose” presteren, aldus De Vries.

De topman zei in een toelichting dat hij van mening is dat de economische waarde van BK duidelijk hoger ligt dan waarvoor het nu in de balans staat.

In totaal deed Value8 voor krap 2,5 miljoen euro aan non cash afboekingen. Hoewel deze slaan op 2017, worden ze in de jaarrekening van 2016 verantwoord. Dit leidde tot een verlies toewijsbaar aan aandeelhouders  van 1,7 miljoen euro, flink meer dan het 0,8 miljoen euro verlies dat aanvankelijk door Value8 werd gemeld.

Wijziging dividend

Value8 besloot het dividendvoorstel ook te wijzigen. Het keuzedividend kan louter in aandelen worden verkregen. Maar dat is “eenmalig”, zei De Vries. Op de preferente aandelen wordt wel dividend in contanten uitgekeerd, benadrukte de CEO.

Overigens legde de topman uit dat de keuze voor een stockdividend geen signaal is dat er gebrek aan liquiditeit is. Value8 genereert volgens de CEO “meer dan voldoende cash om de kosten te kunnen dekken”.

In de eerste jaarhelft boekten de bedrijven van Value8 een EBITDA van 6,6 miljoen euro, dat wil zeggen de kernbedrijven aangevuld met Kersten. De holdingkosten van Value8 op jaarbasis beraamt De Vries op 1,5 miljoen tot 2 miljoen euro.

Ceradis en IEX worden door Value8 niet tot de kernbedrijven gerekend. Bij Ceradis investeert Value8 momenteel circa 2 miljoen euro in R&D per jaar en IEX kost tussen de 0,5 en 1,0 miljoen euro.

Geconsolideerd heeft Value8 een positieve operationele cashflow van circa 1 miljoen euro.

In het jaarverslag tekende Value8 wel aan dat “de hoogte van de te verwachte kasstromen moeilijk te voorspellen en onzeker is”.

Rabobank

Value8 heeft een kortlopende bankfaciliteit bij Rabobank van maximaal 10 miljoen euro. Eind 2016 was daarvan 9,6 miljoen euro opgenomen. Als voorwaarde stelt de bank dat het kredietmaximum niet meer dan 40 procent van de bij Rabobank verpande effecten mag bedragen. Met de bank kwam Value8 een ‘clean-up’ overeen, maar daaraan kon de onderneming niet voldoen. Herfinancieren werd bemoeilijkt door het uitblijven van een goedgekeurde jaarrekening 2016.

Voor 2017 bleek Rabobank bereid hieraan geen consequenties te verbinden. Maar in 2018 moet Value8 wel aan de afspraken voldoen. De Vries voorziet op dit vlak geen problemen. De investeringsmaatschappij zou voldoende instrumenten ter beschikking hebben om de herfinanciering te realiseren binnen de met de bank afgesproken termijn. Vermoedelijk kiest Value8 voor de uitgifte van een converteerbare obligatie.

Nedsense gevuld

Tegelijk met de aankondiging dat de handtekening van de accountant binnen was, meldde Value8 ook de verkoop van zeven bedrijven aan Nedsense Enterprises, een lege beurshuls op het Damrak, die voor 67 procent in handen is van Value8.

Het investeringsvehikel verkoopt AmsterdamGold/Amsterdam Safe, Auqaserva/Biobeheer, Axess, BK Group, GNS Brinkman, Keesmakers en Warmako aan Nedsense. In eerste instantie gaat het om een bedrag van 15 miljoen euro, maar de definitieve verkoopprijs wordt bepaald door een externe partij.

Op de vraag of er een boekwinst of -verlies wordt geboekt op deze transactie, wilde De Vries alleen zeggen dat “deze bedrijven meer waard zijn dan de boekwaarde”. Vanuit het perspectief van Value8 heeft deze transactie geen invloed op de waardering.

Value8 heeft besloten tot de overdracht van deze bedrijven om de eigen structuur te vereenvoudigen. De kleinere en middelgrote belangen worden gebundeld binnen MKB Nedsense.

“Value8, in de loop van de tijd meer investeringsmaatschappij dan beursgenoteerde holding, gaat haar cijfers met ingang van 2017 publiceren op basis van consolidatievrijstelling van IFRS-10.” Dit betekent dat Value8 de bedrijven en belangen gaat waarderen en op basis daarvan een verlies- en winstrekening opstelt, “net als Bredero, GIMV en Pershing dat ook doen”.

Na de verkoop aan Nedsense heeft Value8 nog vier beursgenoteerde belangen, dat wil zeggen Headfirst Source, IEX Group, Nedsense en Novisource. Daarnaast heeft het meerderheidsbelangen in Ceradis, waarvoor naar een beursnotering wordt gekeken, Eetgemak en Kersten Groep.

Daarmee is volgens De Vries sprake van een eenvoudige en transparante structuur.

De topman zei, met de kennis van nu, dat hij eerder had moeten kiezen om van de consolidatievrijstelling gebruik te maken. “We hadden geen exit-strategie, dus was dit niet nodig”, maar inmiddels beseft Value8 dat het ook af en toe onderdelen moet verkopen om de portefeuille te ontwikkelen.

Daarvoor was het klimaat in 2017 overigens niet goed, mede als gevolg van het ontbreken van een goedgekeurde jaarrekening 2016. “Het belemmert wel”, erkende De Vries.

Een partij die met interesse naar de ontwikkelingen bij Value8 zal hebben gekeken, is de Autoriteit Financiële Markten. Door onder meer onafhankelijk analist Roel Gooskens, die zich gedurende een lange periode kritisch uitliet over Value8 en Peter Paul de Vries, werd de AFM meermaals opgeroepen om in actie te komen tegen Value8. Dit gebeurde niet.

Volgens De Vries heeft Value8 in de afgelopen roerige periode de AFM altijd goed op de hoogte gehouden.

Toekomst

“Onze bedrijven worden meer waard, ze doen het goed. Dat is ondergesneeuwd geraakt”, meent De Vries. Hij noemde tegen ABM Financial News 2017 dan ook “een belangrijk turning point”.

Zo denkt de raad van commissarissen er blijkbaar ook over. Zij kenden De Vries en zijn team voorlopig de maximale beloning over 2016 toe. De CEO kan daarmee vermoedelijk 40.000 euro tegemoet zien, financieel directeur Gerben Hettinga 25.000 euro en bestuurder Kee Koopmans 20.000 euro. Koopmans liet weten geen tweede termijn als bestuurder bij Value8 te ambiëren, hoewel zij na haar aftreden op 2 januari aanstaande wel werkzaam zal blijven voor het Bussumse bedrijf.

Op 29  november praat Value8 zijn aandeelhouders al bij. “Om vragen die bij hen leven te beantwoorden.”

Door: ABM Financial News.

[email protected]
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Gerelateerd
E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.