Stormloop Bekaert-obligaties: waarom?

Het is me wat. Op nauwelijks één enkele handelsdag is de retailobligatie van de Belgische industriële groep Bekaert volledig geplaatst. Waarom lopen beleggers storm voor een obligatie die netto 1,64% oplevert?

Snelle jongens
Op 9 oktober kondigde Bekaert de lancering van een obligatie met een looptijd van 7 jaar aan. Bruto beloofde Bekaert jaarlijks een coupon van 2,75%. Na aftrek van de roerende voorheffing van 30%, wat eigenlijk torenhoog is, en rekening houdende met de uitgifteprijs van 101,875% (men betaalt per coupure 1018,75 EUR maar krijgt op de eindvervaldag slechts 1000 EUR terug), kwam het nettorendement op 1,64% uit.

De industriële groep wilde maximaal 200 miljoen EUR ophalen en de verkoop van de obligatie ging van start op 11 oktober. Maar al na één handelsdag stuurde Bekaert een persbericht met de volgende veelzeggende titel de wereld in.

Er kwamen voor meer dan 200 miljoen EUR biedingen bij de plaatsingssyndicaat binnen waardoor werd beslist om al na één dag de inschrijvingen af te sluiten. Succesvol inderdaad!

Op zoek naar rendement
Hoe kan men een dergelijke stormloop op een obligatie met een rendement van 1,64% verklaren?

Ten eerste lijkt het zo goed als zeker dat de rente langer laag zal blijven dan algemeen wordt verwacht. De economische groei in de eurozone vertraagt terwijl er van inflatie geen sprake is. De ECB zal daarenboven haar monetaire beleid nog verder versoepelen en dus neerwaartse druk op de rente blijven voeren. Beleggers beseffen maar al te goed dat ze gedurende vele jaren niet meer moeten rekenen op een aanvaardbare rente op een spaarrekening of een kasbons en dergelijke. Het zal er dus op aankomen om rendement, hoe optisch laag ook, voor een langere periode vast te klikken. Beleggers beseffen dat rentevoeten van 5% of meer niet snel meer zullen terugkeren.

Kijk maar eens naar de Belgische 10-jarige overheidsrente (ongeveer zelfde looptijd als Bekaert-obligatie en gelijklopend risico, de huishouding van de Belgische staat kan moeilijk uitstekend worden genoemd). Deze rente staat op -0,17% en komt van 1%. De Duitse evenknie prijkt zelfs op -0,46% dus wie zegt er dat die niet nog lager kan.

Ten tweede is het aanbod van dergelijke obligaties vrij beperkt. Eerst en vooral geven dergelijke bedrijven vaak papier uit waarop enkel institutionelen kunnen intekenen. Als het voor gespecialiseerde beleggers en voor grotere minimumbedragen (50.000 of 100.000 euro) dan hoeft men geen (dure) prospectus samen te stellen. Daarnaast is de vraag enorm want er staan voor miljarden euro’s langs de zijlijn te wachten op interessante alternatieven voor het spaarboekje.

Ten derde is 1,64% netto in tegenstelling tot wat u op het eerste zicht zou denken, een zeer hoog rendement in euro. De meeste bedrijfsobligaties die door grote Belgische of internationale bedrijven worden uitgegeven leveren maximaal 0,5% op. Deze emittenten hebben meestal een hoge kredietwaardigheid. En dat kan van Bekaert in de praktijk niet direct worden gezegd. Omdat het te weinig op de kredietmarkten actief is, heeft het bedrijf geen rating. En geen rating betekent dat de groep iets meer moet bieden om geld te kunnen ophalen. Heeft het hierdoor een zwakkere kredietwaardigheid? Neen, hoewel Bekaert het de laatste jaren door verhoogde concurrentie en prijsdruk wat moeilijker heeft, zal het de komende jaren geen probleem hebben om zijn financiële verplichtingen na te komen.

Interessant?
De enorme vraag verraadt het antwoord enigszins. Tuurlijk zijn dergelijke obligaties interessant omdat ze retailbeleggers de mogelijkheid geven om wat extra rendement te vergaren zonder dat ze daarvoor noemenswaardig meer risico moeten nemen. Tegelijk bieden dergelijke obligaties de mogelijkheid om de portefeuille verder te diversifiëren en extra te betonneren. Twee vliegen in één klap. Aarzel dus bij de volgende uitgifte van een dergelijke bedrijf niet om op de kar te springen!

Volg francis op de voet

Direct zien wanneer Francis een nieuwe kooptip plaatst? Meld je GRATIS aan!

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Nico Jansen
3 jaren geleden

Heeft wel eens iemand gekeken naar het orderboek. Zeer interessant wat daar te zien is, dan praten we verder!

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.