Inflatie hedge: Beleg in wijngaarden

Elke belegger is vandaag op zoek naar alternatieven met een hoger dan gemiddelde rendement zodoende zijn vermogen tegen de oplopende inflatie te beschermen. Beleggen in gronden is al sinds mensenheugenis een uitstekende manier om het inflatiegevaar in te dijken. En als het dan nog gronden zijn met toegevoegde waarde zoals wijngaarden dan zitten er zelfs extra meerwaarden in.

Via het beleggingsfonds The European Vineyard Fund kunt u die inflatiehedge in portefeuille nemen. U moet wel over een beleggingshorizon van 10 jaar beschikken en er minstens 125.000 EUR willen in beleggen.

Vastgoed/private equity componenten met dividend

The European Vinyard Fund (ISIN-code: LU2441059552) investeert enerzijds de opgehaalde kapitalen in wijngaarden en aanverwante activiteiten waardoor het vastgoedcomponent van het fonds wordt opgebouwd. Er wordt immers geïnvesteerd in gronden en de gebouwen erop. Tegelijk worden de wijngaarden ook door het fonds zelf van a tot z beheerd. De doelstelling van deze opzet is dubbel. De investeringen in wijngaarden moeten op termijn worden opgewaardeerd waardoor er meerwaardes en dus kapitaalwinsten kunnen worden gerealiseerd. Op de website kunt u al vier domeinen zien waar de beheerders willen instappen.

Daarnaast is er nog de cashflow van de verkoop van wijn (van de wijngaarden in bezit) die voor de uitkering van het jaarlijkse dividend, vanaf het derde jaar, moet zorgen. De eigen productie zal via reeds bestaande distributiekanalen in België worden verkocht. Dat zal geen probleem zorgen want de grote bezieler achter het fonds, Mark Schiettekat voert meer dan 10% van alle wijnen in België in. Dit gedeelte van het fonds wordt als het private equity gedeelte ervan aanzien. De combinatie van vastgoed en private equity is een wereldprimeur!


Veel beleggingsopportuniteiten

Het fonds ziet vandaag heel wat opportuniteiten om wijndomeinen van hoge kwaliteit tegen een prikje te kopen. Vooral in Spanje kunnen er koopjes tegen enorme discounts worden gedaan. Er is in het land een gebrek aan investeringscapaciteit, familiale opvolging, interesse,… terwijl er heel wat kwaliteit voorhanden is. Daarnaast zal The European Vineyard Fund uitkijken om wijngaarden te kopen in Portugal, Italië, Frankrijk en Roemenië. Het is een wijngaardfonds en geen wijnfonds want verschillende voorbeelden uit het verleden hebben aangetoond dat een wijnfonds niet werkt. Volgens de beheerders zijn er te weinig goede wijnen waar meerwaarde kan op worden geboekt.

Wat de wijngaarden betreft zal de prioriteit gegeven worden aan reeds operationele domeinen die binnen de 24 maanden een positieve cashflow kunnen draaien. Ze moeten tevens uit 40 hectare wijngaarden bestaan die tot minimum 150 hectare kunnen worden uitgebreid. De aankoopprijs van een wijngaard mag maximaal 50% van de intrinsieke waarde, die door een onafhankelijke schatter is bepaald, bedragen.

Kosten en uitstapmogelijkheden

In de nog altijd lage renteomgeving zijn velen op zoek naar alternatieve beleggingen. Ze willen enerzijds inflatiebescherming en extra diversificatiemogelijkheden voor de portefeuille. Welnu, dit fonds biedt bescherming tegen inflatie want vastgoed en gronden stijgen traditioneel mee met het inflatiecijfer in waarde. Daarnaast heeft het een lage correlatie met andere meer traditionele activaklassen, ook een kwaliteit die door veel beleggers wordt gezocht. Het is tevens voor een lange termijn belegger met een beleggingshorizon van minstens 10 jaar.

Niet elke belegger kan in het fonds stappen omdat de Luxemburgse marktautoriteit heeft geoordeeld dat enkel zogenaamde gekwalificeerde beleggers erin mogen beleggen. De minimuminleg is dan ook wettelijk op 125.000 EUR gezet. De inschrijvingsperiode loopt nog tot eind mei. De instapkosten bedragen maximum 3% terwijl daar jaarlijks een managementvergoeding van 2% bij komt.

Uitstappen?

Gedurende de eerste drie jaar kan niet worden uitgestapt (lock in periode), het gaat om niet echt liquide beleggingen dus dat is normaal. Daarna wordt er twee keer per jaar een netto-investeringswaarde berekend waartegen beleggers kunnen in- en uitstappen (30 juni en 31 december). En op dit vlak heeft het fonds een primeur. Er wordt telkens een NAV en een ERAV berekend. ERAV (Early Redemption Asset Valuation) = NAV (netto-actiefwaarde) minus alle niet-gerealiseerde winsten.

Als men sneller dan 10 jaar wil uitstappen dan zijn er geen uitstapkosten maar zal dat tegen de ERAV-prijs gebeuren. De houder die wil uitstappen moet met andere woorden tevreden zijn met de waarde van het fonds waarbij de niet-gerealiseerde meerwaarden op wijngaarden die nog in portefeuille zitten, niet worden meegerekend.

Stapt men uit na 10 jaar dan gebeurt dit tegen de NAV-prijs. In die prijs wordt wel rekening gehouden met de niet-gerealiseerde meerwaarden op wijngaarden in portefeuille. Zo willen de beheerders ervoor zorgen dat beleggers instappen voor de lange termijn.

De rendementsdoelstellingen van The European Vineyard Fund zijn ambitieus. Over een periode van 10 jaar mikt het fonds, zoals u in de tabel hierboven kunt zien, op een jaarlijks dubbelcijferig rendement van 15%, rekening houdende met kapitaalwinsten en dividenden (CARoR = jaarlijks gemiddelde return).


Dit is een advertorial. Deze blog is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze email en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze email is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze mailing.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze email. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze email via internet verzonden worden.

Volg redactie op de voet

Direct zien wanneer Redactie een nieuwe kooptip plaatst? Meld je GRATIS aan!

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.