Inflatie hedge: Beleg in wijngaarden

— Dit is een advertorial —

Elke belegger is vandaag op zoek naar alternatieven met een hoger dan gemiddeld rendement om zodoende zijn vermogen tegen de oplopende inflatie te beschermen. Beleggen in gronden is al sinds mensenheugenis een uitstekende manier om het inflatiegevaar in te dijken. En als het dan nog gronden zijn met toegevoegde waarde zoals wijngaarden dan zitten er zelfs extra meerwaarden in.

Via het beleggingsfonds The European Vineyard Fund kunt u die inflatiehedge in portefeuille nemen. U moet wel over een beleggingshorizon van 10 jaar beschikken en er minstens 125.000 EUR in willen beleggen. Een prikje als u zelf een wijngaard wil kopen.

Vastgoed/private equity componenten met dividend

The European Vinyard Fund (ISIN-code: LU2441059552) investeert enerzijds de opgehaalde kapitalen in wijngaarden en aanverwante activiteiten waardoor het vastgoedcomponent van het fonds wordt opgebouwd. Er wordt immers geïnvesteerd in gronden en de gebouwen erop. Tegelijk worden de wijngaarden ook door het fonds zelf van a tot z beheerd.

De doelstelling van deze opzet is dubbel. De investeringen in wijngaarden moeten op termijn worden opgewaardeerd waardoor er meerwaardes en dus kapitaalwinsten kunnen worden gerealiseerd.

Op de website kunt u al de vier eerste domeinen ontdekken die de beheerders van het fonds bestuderen om aan te kopen.

Daarnaast is er nog de cashflow van de verkoop van wijn (van de wijngaarden in bezit) die voor de uitkering van het jaarlijkse dividend, vanaf het derde jaar, moet zorgen.

Er zullen op de domeinen enkel premium, extra premium en icon-kwaliteit worden geproduceerd: zeg maar wijnen die in de winkel vanaf 10 EUR tot zelfs 100 EUR en meer over de toonbank gaan. De goedkoopste wijnen zullen niet worden geproduceerd omdat aan de onderkant van de markt niet veel winst te maken valt.

De eigen productie zal trouwens via reeds bestaande distributiekanalen in België en heel wat andere landen zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland, het VK, Zwitserland, Zweden en Japan worden verkocht. Die wijnen aan de man brengen, zal voor geen probleem zorgen want één van de grote bezielers achter het fonds, Mark Schiettekat voert vandaag zo’n 14% van alle wijnen in België in. Dit gedeelte van het fonds wordt als het private equity gedeelte ervan aanzien. De combinatie van vastgoed en private equity is een wereldprimeur!


Veel beleggingsopportuniteiten

Het fonds ziet vandaag heel wat opportuniteiten om wijndomeinen van hoge kwaliteit tegen een prikje te kopen. Vooral in Spanje kunnen er koopjes tegen enorme discounts worden gedaan. Er is in het land een gebrek aan investeringscapaciteit, familiale opvolging, interesse,… terwijl er heel wat kwaliteit voorhanden is.

Daarnaast zal The European Vineyard Fund uitkijken om wijngaarden te kopen in Portugal, Italië, Frankrijk en Roemenië. Het is een wijngaardfonds en geen wijnfonds want verschillende voorbeelden uit het verleden hebben aangetoond dat een wijnfonds niet werkt. Volgens de beheerders zijn er te weinig goede wijnen waar meerwaarde op kan worden geboekt.

Wat de wijngaarden betreft zal de prioriteit gegeven worden aan reeds operationele domeinen die binnen de 24 maanden een positieve cashflow kunnen draaien. Ze moeten tevens uit minstens 40 hectare wijngaarden bestaan die tot minimaal 150 hectare kunnen worden uitgebreid. De aankoopprijs van een wijngaard mag maximaal 50% van de intrinsieke waarde, die door een onafhankelijke schatter is bepaald, bedragen.

Kosten en uitstapmogelijkheden

In de nog altijd lage renteomgeving zijn velen op zoek naar alternatieve beleggingen. Ze willen enerzijds inflatiebescherming en extra diversificatiemogelijkheden voor de portefeuille. Welnu, dit fonds biedt bescherming tegen inflatie want vastgoed en gronden stijgen traditioneel mee met het inflatiecijfer in waarde.

Daarnaast heeft het een lage correlatie met andere meer traditionele activaklassen, ook een kwaliteit die door veel beleggers wordt gezocht. Het is tevens voor een langetermijnbelegger met een beleggingshorizon van minstens 10 jaar. En het fonds kan later ook aan de kinderen worden doorgegeven, een beetje zoals een perpetual obligaties met een hoog rendement.

Niet elke belegger kan in het fonds stappen omdat de Luxemburgse marktautoriteit heeft geoordeeld dat enkel zogenaamde gekwalificeerde beleggers erin mogen beleggen. De minimuminleg is dan ook wettelijk op 125.000 EUR gezet. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 15 april 2023 maar kan vervroegd afgesloten worden. De instapkosten bedragen maximum 3%. Er wordt een jaarlijkse managementvergoeding van 2% aangerekend voor het localiseren van de beste koopwaardige wijngaarden en het volledig afhandelen van de aankopen.

Uitstappen?

Gedurende de eerste drie jaar kan niet worden uitgestapt (lock in periode), het gaat om niet echt liquide beleggingen dus dat is normaal. Daarna wordt er twee keer per jaar een netto-investeringswaarde berekend waartegen beleggers kunnen in- en uitstappen (30 juni en 31 december). En op dit vlak heeft het fonds een primeur. Er wordt telkens een NAV en een ERAV berekend. ERAV (Early Redemption Asset Valuation) = NAV (netto-actiefwaarde) minus alle niet-gerealiseerde winsten.

Als men sneller dan 10 jaar wil uitstappen dan zijn er geen uitstapkosten maar zal dat tegen de ERAV-prijs gebeuren. De houder die wil uitstappen moet met andere woorden tevreden zijn met de waarde van het fonds waarbij de niet-gerealiseerde meerwaarden op wijngaarden die nog in portefeuille zitten, niet worden meegerekend.

Stapt men uit na 10 jaar dan gebeurt dit tegen de NAV-prijs. In die prijs wordt wel rekening gehouden met de niet-gerealiseerde meerwaarden op wijngaarden in portefeuille. Zo willen de beheerders ervoor zorgen dat beleggers instappen voor de lange termijn.

De volgende tabel geeft een overzicht van het meest normale verwachte scenario zoals voorgesteld in de brochure van het fonds. Daarnaast zijn er ook scenario’s die zich kunnen voordoen bij minder of meer gunstige omstandigheden.

De rendementsdoelstellingen van The European Vineyard Fund zijn ambitieus. Over een periode van 10 jaar mikt het fonds, zoals u in de tabel hierboven kunt zien, op een jaarlijks dubbelcijferig rendement van 15%, rekening houdende met kapitaalwinsten en dividenden (CARoR = jaarlijks gemiddelde return).

Hebt u meer interesse en/of wilt u het memorandum om in te tekenen aanvragen, neem dan contact met ons op via infonl@europeanvineyardsfund.com


Deze advertorial is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Volg redactie op de voet

Direct zien wanneer Redactie een nieuwe kooptip plaatst? Meld je GRATIS aan!

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.