De koerswinstratio van blockchains

Blockchains zijn een nieuw actief in om in te investeren. Bitcoin was de allereerste en anno 2022 bestaat er een heel leger van verschillende blockchains. Nu is het zo dat blockchains geen winst maken zoals een bedrijf. Op welke basis investeer je dan in de netwerken? Dat kan natuurlijk op basis van de technologie. Het nadeel daarvan is dat deze moeilijk te begrijpen is. Laat staan dat iemand de technologie van 20 verschillende netwerken kan vergelijken en zeggen wat het beste gaat presteren in de toekomst. Daarom moet je eigenlijk ook altijd naar de concrete cijfers kijken.

Naar welke cijfers kijk je bij blockchains?

Bij bedrijven meet je adoptie meestal met de omzet.

Blockchains zijn een heel ander actief. Ze maken geen omzet of winst. Het zijn digitale netwerken, bestaande uit verschillende computers van over de hele wereld (waarop iedereen in staat is eigendom te beheren via het internet). Daarom zal je naar het aantal gebruikers op een blockchain moeten kijken. Dat betekent kijken naar het aantal unieke wallets of adressen (een wallet kan meerdere adressen hebben).

Deze adressen meten het netwerkeffect van een blockchain. In de digitale sferen is niets belangrijker dan het netwerkeffect.

De wet van het netwerkeffect zegt: hoe groter een netwerk, hoe meer waarde een netwerk geeft aan een gebruiker en hoe groter de kans is dat het netwerk harder groeit dan de rest. Zo’n netwerkeffect is van toepassing in de digitale wereld, omdat de digitale wereld mensen met elkaar in verbinding zet. Om de hogere waarde van een groter netwerk te begrijpen, is de Metcalfe Wet belangrijk. Metcalfe’s Wet zegt dat de waarde van een netwerk exponentieel toeneemt bij iedere gebruiker die zich aansluit in het netwerk. Neem bijvoorbeeld een netwerk van telefoons. Met twee gebruikers is er één verbinding. Bij vijf gebruikers zijn er al tien verbindingen. Bij iedere gebruiker die zich aansluit, neemt het aantal mogelijkheden in (en de waarde van) het netwerk dus exponentieel toe.

Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken hoe actief de adressen zijn en hoeveel economische waarde ze mee brengen. Als belegger in een bedrijf of netwerk heb je liever een kleinere groep actieve en betalende klanten, dan dat je een zee aan mensen hebt die alleen maar kijken en niet kopen. Bij een blockchain werkt dit hetzelfde, want adressen die actief zijn betalen transactiekosten op een blockchain in de token van het netwerk. Op Ethereum betaal je bijvoorbeeld ETH als je actief bent. Hoe meer ETH wordt  betaald, hoe hoger de vraag naar de token.

Om een blockchain op cijfers te waarderen is het dus belangrijk om te kijken naar het totale plaatje. Daarom kijken we naast het aantal wallets ook naar het totale aantal transacties per dag op een crypto netwerk en naar de grote van een financiële sector op een blockchain. De grote van zo’n financiële sector kan je bepalen door te kijken naar de totale opgeslagen dollar waarde (TVL) in DeFi applicaties.

De koerswinstratio van blockchains

Bij de koerswinstratio deel je de winst per aandeel door de koers van het aandeel (of de totale winst deelt door de marktwaarde van een bedrijf). Je meet dan hoeveel keer je de winst betaalt. Hoe minder je betaalt, hoe beter.

Natuurlijk is het niet zo zwart wit en zijn er nog allerlei andere factoren. Groei van de winst is bijvoorbeeld ook belangrijk. Hierover valt nog een heel boek te schrijven, dus laten we snel verder gaan naar ratio’s die belangrijk zijn voor de waardering van blockchains. We kijken naar:

  • Marktwaarde/adres-ratio = de waardering van het netwerkeffect.
  • Marktwaarde/TVL-ratio = de waardering van de economische waarde op het netwerk.
  • Marktwaarde/transactie-ratio = de waardering van van iedere interactie op het netwerk.

Bij iedere ratio geldt dat een lager cijfer een lagere waardering betekent en dus positief is.

De cijfers per blockchain

De afgelopen periode hebben we verschillende chains gevolgd. Hier beperken we ons tot blockchains met smart contracts.

Hieronder de resultaten op basis van het totale aantal unieke adressen. De groei en de waardering:

Hieronder op basis van transacties:

En tot slot de data over de TVL:

Op basis van de data kan je enkele dingen stellen. Vooral Cardano en daarnaast ook Polkadot zijn redelijk overgewaardeerd vergeleken de rest van deblockchains. Aan de andere kant zien we juist dat layer-2s van Arbitrum en Optimism hard groeien. Daarnaast lijken ook Near en Flow interessant op basis van de groeicijfers.

Tekortkomingen van de ratio’s

Net zoals je een aandeel niet koopt op basis van alleen een lage koerswinstratio, zal je natuurlijk nooit een token van een blockchain moeten kopen op basis van enkele ratio’s.

Bovendien kunnen cijfers van het aantal adressen of transacties worden gestuurd door bots in te zetten. Je kan bijvoorbeeld een algoritme opzetten die iedere dag automatisch een paar duizend nieuwe wallet creëert. Nu kan deze manipulatie overal makkelijk voorkomen en dat maakt het dan weer gelijk tussen verschillende chains.

Tot slot moet je goed rekening houden met inflatie. Optimism is daarvan een goed voorbeeld. De vrije marktwaarde is gebasseerd op de ongeveer 10% van de tokens die in vrije omloop zijn. De andere 90% zal nog worden uitgegeven in de komende jaren. De financiële ratio’s zouden in dat geval 10 keer zo hoog liggen.

Desalniettemin geven deze cijfers en ratio’s hele bruikbare invalshoek om te bepalen of een blockchain wel of niet koopwaardig is.


Dit artikel is geen beleggingsadvies. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie, op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. BeursBrink raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

Tenzij anders vermeld, zullen wij dit artikel niet actualiseren. Het kan dus goed zijn dat de inhoud van dit artikel bij latere lezing is achterhaald door de actualiteiten en de ontwikkelingen. Het kan ook zijn dat met een bepaald aspect in het artikel geen rekening is gehouden. Hoewel BeursBrink zorgvuldigheid betracht, kan het ook voorkomen dat er onvolkomenheden in het artikel staan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan het rapport en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Het artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. BeursBrink is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel of de daarin opgenomen informatie.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst BeursBrink erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

BeursBrink is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in het artikel. Evenmin is BeursBrink verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van het artikel via internet verzonden worden.

Volg raja op de voet

Direct zien wanneer Raja een nieuwe kooptip plaatst? Meld je GRATIS aan!

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.