De 5 beste beleggingsfondsen voor 2020

Welke beleggingsfondsen zien wij als kansrijk voor 2020? Ik heb er een paar onder de loep genomen en presenteer via deze weg, mijn vijf favoriete beleggingsfondsen voor 2020.

Vandaag staan de markten voor talloze uitdagingen. Er is niet alleen de economische groeivertraging in de VS en Europa maar er zijn ook enkele politieke hangijzers die voor een donkere schaduw boven de markten zorgen. Er is het schier eindeloze handelsconflict tussen China en de VS, de onontwarbare knoop rond Brexit, enzovoort.

Ten slotte roept het soepele beleid van centrale banken steeds meer weerstand op omdat het weinig zoden aan de dijk lijkt te brengen. Als belegger zou men de moed verliezen.

Toch zijn we ervan overtuigd dat blijven beleggen, hoe groot de vraagtekens ook mogen zijn, van groot belang is. Men moet door al dat ruis heen kijken als het ware en oog voor de lange termijn hebben. Tegelijk is het belangrijk om de portefeuille voldoende te diversifiëren zodoende zich te wapenen tegen koersschommelingen.

De 5 beste beleggingsfondsen voor 2020

Met ons lijstje ‘5 beleggingsfondsen voor 2020’ willen we precies hierop inspelen. Deze fondsen bieden u extra diversificatiemogelijkheden en geven u de mogelijkheid in te spelen op thema’s die het in 2020 en daarna beter zouden moeten doen dan de markt.

Pictet Smart-City (ISIN-code: LU0503634221): slimme steden op de beleggingskaart

We zijn fan van de thematische fondsen, dat zijn compartimenten die op één of ander relevant beleggingsthema inspelen door er een hele strategie en portefeuille rond te bouwen.

Het is als kleine belegger immers moeilijk om zelf bepaalde thema’s te gaan bespelen, daarvoor is de totale portefeuille te klein en is het te moeilijk om op eigen houtje de beste spelers uit dat thema te gaan selecteren. En wanneer we op zoek zijn naar een thema of er per toeval door gecharmeerd worden, dan komen we dikwijls bij de Zwitserse beheerder Pictet terecht.

De laatste jaren heeft de groep er immers een punt van gemaakt om in te spelen op nieuwe tendensen.

Eén van die fondsen die we uit het gamma van de Zwitserse groep kunnen smaken is het Pictet-Smart City fonds. En zoals u kunt zien hieronder heeft het fonds sinds zijn oprichting in augustus 2018 de markt het nakijken gegeven.

Het verschil met de brede markt (MSCI World) bedraagt al ruim 7% en we gaan ervan uit dat het fonds dankzij zijn strategie en zijn gerichte keuzes deze outperfomance nog een tijdje zal aanhouden.

beste beleggingsfondsen smart city

Het fonds belegt in spelers die woningen, gebouwen en infrastructuur bouwen (vooral in de opkomende landen), de bestaande infrastructuur verbeteren en groepen die de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners beogen en oog hebben voor hun wijzigende noden.

Keuze voor slimme steden

Pictet kiest vooral voor ‘slimme steden’ omdat ze voor 80% van de wereldwijd BBP zorgen en hun belang in de economie de komende jaren nog verder zal toenemen.

Ook omdat digitale technologie het beheer van een stad totaal op zijn kop heeft gezet en technologische ontwikkelingen een nooit geziene impact hebben op duurzaamheid en het milieu waardoor steden leefbaarder en duurzamer zijn geworden.

Die evolutie is aan de gang en om steden echt onder de noemer van ‘smart city’ te krijgen, zullen er enorme investeringen nodig zijn en precies daarin ziet Pictet opportuniteiten op langere termijn.

Hieronder ziet u het volledige universum waarin Pictet wil investeren en deze kan in drie grote blokken worden onderverdeeld (bouwen, beheren en leven) met telkens heel wat subsegmenten waar er onnoemelijke mogelijkheden zijn.

De beheerders van Pictet gaan zoals u kunt zien zeer systematisch tewerk waarbij ze eerst het terrein afbakenen en subsegmenten identificeren alvorens het geld aan het werk te zetten.

5 beste beleggingsfondsen 2020

Het belangrijkste is immers een zo goed mogelijk gediversifieerde portefeuille uit te bouwen zodat de risico’s gespreid zijn. Naast de gevatte themakeuze, kunnen we ook deze manier van werken enorm smaken bij Pictet. Als individuele belegger is het onmogelijk om zelf een dergelijk systeem uit te werken.

Een blik op de beleggingsportefeuille

Kijken we naar de portefeuille dan zien we dat stadsbeheer & -management 45% van de portefeuille uitmaakt, bouwen & infrastructuur 26% en leven in de stad 24%. Cash maakt 5% uit om onder andere in te kunnen spelen op opportuniteiten.

Houden we de subsegmenten tegen het licht dan is digitale infrastructuur goed voor 24%, traditionele infrastructuur en financiële oplossingen elk 12%, intelligente gebouwen, woningenbouw, intelligente werkplaatsen, stedelijke levensstijl, mobiele oplossingen goed zijn voor 8 à 12% en stadsontwikkeling ten slotte 5% van de portfolio uitmaakt. De eerder aangehaalde (risico)spreiding ziet men hier dan concreet uitgewerkt.

Dan komen we bij individuele namen en de top 10 van de portefeuille. Daar zijn vooral veel Amerikaanse namen bij. Dit mag niet verbazen want in de VS loopt men op het vlak van stadsinnovatie nu eenmaal ver vooruit.

Het Duitse Vonovia, dat woningen bouwt, is wel de grootste positie met een belang van 4,6%. Visa, Mastercard en Paypal die zich bezighouden met betaaloplossingen nemen ook een belangrijke plaats in.

beleggingsfondsen

We denken dat het fonds op een winnend thema zit, gezien de huidige evolutie die steden meemaken nog jaren zal aanhouden, terwijl we de manier van werken enorm kunnen smaken.

We gaan ervan uit dat het fonds zijn sterke prestatie, zoals we eerder aangaven, zal voortzetten.

M&G EM Bond Fund EUR (ISIN-code: LU1670631016): ontluikende markten via obligaties

Beleggers halen nogal snel hun neus op om te beleggen in de kredietmarkten van de opkomende landen maar vandaag valt er rendement te halen waar dat op de westerse obligatiemarkten zo goed als onmogelijk is geworden. Het is een uitstekende diversificatie voor een ruim gespreide portefeuille omdat het een marktsegment is die niet altijd dezelfder richting als de algemene markten kiest.

Deze markten hebben de voorbije jaren in die landen enorme vooruitgang geboekt op het vlak van liquiditeit, aanbod, degelijkheid, reglementering en dergelijke.

Koopjes in dit segment

We denken dan ook dat er mede op dit segment koopjes te doen zijn. Het is natuurlijk onbegonnen werk om zelf op exploratie te gaan en obligaties van landen of bedrijven in de opkomende markten te gaan kopen.

Het zou trouwens onverantwoord zijn om slechts 1 of 2 obligaties te kopen: van diversificatie zou dan geen sprake zijn. Vandaar dat het beter is een ruim gespreide portefeuille te kopen via een fonds. En dan komen we uit bij het fonds M&G Emerging Market Bond Fund A EUR.

beleggen met beleggingsfondsen

Naast de ervaring van de beheerder kan ook het trackrecord en de doorgedreven diversificatie ons bekoren. Het fonds gaat zeer opportunistisch tewerk en is niet te beroerd om in alle hoeken van de EM-kredietmarkt op zoek te gaan naar interessant deals.

De portefeuille

Kijken we wat meer in detail dan zien we dat het compartiment voor 68,6% in staatspapier belegt. Dit blok kan verdeeld worden over lokale munten (26,2%) en harde valuta (42,4%), voornamelijk uitgites uitgedrukt in dollar en enkele procenten in euro.

Bedrijfsobligaties zijn goed voor 31,4% met een verdeling van 4,4% in lokale valuta en 27% harde valutaHet fonds kan ook in CDS’s long of short om posities enigszins af te dekken: vandaag is dat echter niet het geval. Alles samen 67,7% van de posities is papier in dollar terwijl andere munten zoals onder meer de Indonesische rupia (2,6%), de Mexicaanse peso (2,4%), de Russische roebel (2,3%) en de Braziliaanse real (2,3%) niet meer uitmaken dan 3%.

Als we kijken naar de kredietrating dan is de spreiding ook vrij doorgedreven hoewel obligaties met B-rating het leeuwendeel voor hun rekening nemen. En vanaf een rating lager dan BB begint het risico toe te nemen.

40% van de portefeuille bestaan dan ook uit obligaties met een hoger risico maar dat is inherent aan de obligatiemarkten aldaar. Veel bedrijven en staten hebben nog een onvoldoende trackrecord opgebouwd om een hogere rating te kunnen krijgen.

Dit fonds kan op korte termijn wel wat voor beweging zorgen, zeker als de obligatiemarkten in de opkomende markten onrustig zijn (wat vandaag veel minder het geval is dan vroeger).

Toch verwachten wij  op de lange termijn dat dit fonds jaarlijks een gemiddeld rendement van 5 à 7% moeten kunnen neerzetten. Dat is ruimschoots beter dan de huidige rendementen die op Europese vastrentende beleggingen kunnen worden gerealiseerd. Men moet met andere woorden in staat kunnen zijn om door deze korte termijn volatiliteit heen te kijken.

Robeco Global Fintech Equities (ISIN-code: LU1700710939 in België en LU1700711077 in Nederland): slim beleggen in financials

Disruptie zal de komende jaren in het economische leven voor veel ingrijpende veranderingen zorgen. En dat zal zeker het geval zijn in de financiële sector waar fintech elke dag voor een revolutie zorgt en de grote financiële instellingen in de haren doen krabben want zo’n grote concurrentie heeft de sector eigenlijk nooit gehad.

De fondsbeheerder Robeco stipt 6 punten aan waarom de instelling zo sterk in fintech gelooft. Het eerste punt is misschien iets dat velen onderschatten, namelijk het verdwijnen van cashgeld en de volledige doorbraak van online betalingen. Wereldwijd maakt deze manier van betalen een enorme opgang. In China wordt zelfs nog nauwelijks cash gebruikt.

Ten tweede zal de doorgedreven digitalisering bankieren bij een grote groep mensen brengen die er tot vandaag geen toegang toe hadden. Dit geldt niet alleen voor opkomende landen zoals India maar ook in de VS waar 20% van de gezinnen ‘underbanked’ zijn.

Ten derde is de infrastructuur van de banksector dringend aan vervanging toe en zullen banken er baat bij hebben om de handen in elkaar te slaan met fintech-spelers in plaats van ze te gaan bestrijden. Dit zou voor een heel ander bankmodel kunnen zorgen. Ten vierde zal cyberbeveiliging primordiaal worden. Indien een instelling daar te weinig in investeert, kan het haar kop kosten.

Voortrekkersrol

Het vijfde punt is zeer belangrijk en opmerkelijk tegelijk, namelijk dat China en India een voortrekkersrol spelen. China steekt zelfs de VS naar de kroon. Veel Aziatische jongeren zijn digitale natives en kennen trouwens niets anders. En ten slotte zal nieuwe technologie ervoor zorgen dat de efficiëntie verhoogd en er nieuwe opportuniteiten ontstaan.

Een marktsegment waar men dus maar beter in aanwezig is, wil men de trein niet missen. En via het Robeco Global Fintech Equities-fonds is dat mogelijk. Het belegt in het beursgenoteerd fintechuniversum, een hoek van de markt die groeiende, zeer gediversifieerd, liquide en zeer breed is. En dit laatste kan worden geïllustreerd met het takken waaruit fintech bestaat namelijk betalingen, beveiliging, elektronische handel, big data, personal finance, verzekeringen, opkomende technologiën, banken, vermogensbeheer en dergelijk: een hele boterham dus.

Beleggingsuniversum is anders ingedeeld

Het fonds heeft zijn beleggingsuniversum echter anders ingedeeld. Het bestaat uit drie uiteenlopende segmenten. Ten eerste de ‘winners’: grote bedrijven die een voortrekkersrol spelen en verder zijn gevorderd dan hun concurrenten (Vantiv, Visa, Tsys,…).

Ten tweede zijn er de ‘enablers’ of de bedrijven die de financiële sector de mogelijkheid bieden om nieuwe technologieën te omarmen en te implementeren (Akamai, Temenos, SS&C,…). En ten slotte zijn er de ‘challengers’ of de kleine jongens die het potentieel hebben om de kampioenen van morgen te worden (Bharat, Wirecard, Green dot,…). We vinden dit zelf een uitstekende mix en de drie categorieën zijn zoals u hieronder kunt zien, goed vertegenwoordigd in de portfolio.

Portefeuille beleggingsfondsen

De vooruitzichten voor fintech zien er hoe dan ook goed uit, zelfs al komt er een economische vertraging. We denken daarenboven dat er meer potentieel zit in fintech dan in de ruime financiële sector. En aangezien het onbegonnen werk is om zelf op fintechvlak het kaf van het koren te scheiden, kiezen we liever voor fondsbeheerders met tonnen ervaren in de sector. Weet dat wanneer u het koopt u minstens voor een periode van 5 jaar moet blijven zitten.

Janus Henderson Horizon Japan Smaller Companies Fund USD (ISIN-code: LU0011890265): opportuniteiten in Japan

Japanse aandelen, en zeker smallcaps, zijn in vergelijking met andere markten zeer goedkoop zijn en trekken zich weinig aan van wat op de wereldwijde aandelenmarkten gebeurd, een uitstekende diversificatie met andere woorden. Daarenboven bieden ze een aardig dividendrendement.

Het is volgens ons een goed moment om in de Japanse markt te stappen omdat Japanse aandelen sinds midden 2017 er weinig van terecht hebben gebracht (en er ondertussen wel veel ten goede is veranderd). Dat is ook te zien aan het fonds van Janus Henderson. Het heeft het voorbije jaar 12% van zijn waarde verloren en sedert eind 2017 ging er zelfs 20% af. Ter info: in 2017 zijn de fondsbeheerders Janus Capital en Henderson Global Investors gefuseerd tot één groep.

Voor beheerder Yunyoung Lee, die sinds mei 2005 aan het roer staat (en dus al enige kilometers op de teller heeft), zijn Japanse aandelen na de recente appelflauwte goedkoop geworden.

Volgens hem is het geleden van bij de start van de economische hervormingen door eerste minister Shinzo Abe in 2013 dat de Japanse markt zo laag geprijsd is geweest. Met een gemiddelde koers/winst- verhouding van 12 ligt de waardering van de Japanse aandelenmarkt trouwens veel lager dan andere westerse markten.

Hij voegt er aan toe dat Japanse aandelen een voordeel hebben dankzij de relatief lage yen, de zich herpakkende binnenlandse economie en een regering die er alles aan doet om de economie aan te zwengelen. Yunyoung Lee heeft vooral oog voor kleine en middelgrote ondernemingen met een marktkapitalisatie van maximum 5 miljard USD. Grote en bij ons bekende namen zoals Toyota en Toshiba horen daar dus niet bij.

Het universum waaruit Lee kan kiezen is met zo’n 3600 namen immens. Via allerhande criteria zoals grootte, liquiditeit, groeipotentieel,… dunt hij met zijn team in eerste instantie het veld uit om tot een lijst te komen van 200 potentiële namen (die lijst is nota bene van tijd tot tijd onderhevig aan veranderingen).

Uiteindelijk is het de bedoeling om daaruit een portefeuille van 40 tot 50 namen te kiezen. Vandaag is dat zoals u hieronder kunt zien 45 aandelen.

De beheerder is vooral geïnteresseerd in Japanse bedrijven die pricingpower hebben (niet onbelangrijk in een land waar de inflatie haast onbestaande is) en van de zich herstellende interne markt kunnen profiteren. Kleine Japanse bedrijven genereren gemiddeld 73% van hun omzet in Japan zelf.

Lee denkt daarnaast ook dat de Olympische Spelen in Tokio in 2020 voor de nodige dynamiek zullen zorgen en vooral kleinere infrastructuurspelers ten goede zullen komen.

Kijken we naar de top 10 van de portefeuille dan vinden we daar weinig bekende namen in terug. Een goede zaak want dit betekent dat we de platgetreden paden verlaten. We kunnen het immers niet genoeg onderstrepen dat hoe meer diversificatie hoe meer vreugd voor uw portefeuille. De kans dat deze namen in een ander fonds of in uw portfolio zitten, is zo goed als onbestaande.

Relia, gespecialiseerd in call centers en telemarketing, is goed voor 8,1% van de portefeuille. Nippon Soda (7,1%) is niet zoals de naam doet vermoeden actief op het vlak van water maar is een groep met tentakels in chemie, farma en en agro-industrie.

De drukgroep Toppan Forms (5,9%), de maker van elektronische componenten Nichicon (5,0%) en de producent van communicatiemateriaal Toa (4,8%) vervolledigen de top vijf. De industriesector is in totaal trouwens goed voor 34,7% van de portefeuille, niet toevallig een sector waar Japan in uitblinkt.

Lombard Odier World Gold Expert EUR-fonds (ISIN-code: LU0172584434): goud blinkt opnieuw

De redenen voor het aankoopadvies van een goudfonds liggen voor de hand. Ten eerste verlagen de belangrijkste centrale banken opnieuw de rente en zetten ze de geldkraan open. Ze gaan met andere woorden vanuit het niets geld creëren waardoor ze op termijn de intrinsieke waarde van dat geld teniet doen.

Een beter argument waarom een fysiek tastbaar goed in dergelijke omstandigheden een beter alternatief is, vinden we nergens.

Goud versus obligaties

We zijn ervan overtuigd dat goud zijn onstuitbare opmars zal voortzetten omdat het in een wereld van obligatieactiva zonder rendement precies hetzelfde biedt (geen rendement). Maar het verschil met obligaties is dat goud een fysiek en eeuwig actief is, zonder looptijd dus.

Op zeer lange termijn zou goud het tegengewicht kunnen worden voor klassieke valuta die hun waarde volledig uitgehold zien door de huidige monetaire beleidsbeslissingen, maar ook een heuse standaard tegenover virtuele en elektronische munten die overal ter wereld opduiken.

Ten tweede is goud bij grotere institutionele beleggers flink onderwogen en indien deze laatste de ommezwaai zullen maken (omdat ze steeds meer overtuigd raken van het vorige argument), dan zal de vraag een enorme boost kennen. Goud is daarenboven, hoe men het ook draait of keert, een veilige haven.

Gezien de nog altijd sluimerende geopolitieke onzekereid en het ongeleid projectiel dat Amerikaanse president Trump toch is, kan ook uit deze hoek steun komen.

Ten derde hebben goudmijnen een inhaalbeweging tegoed want het herstel van deze groep ligt niet in verhouding met de sterke stijging van de goudprijs. Goudmijnen zijn nu eenmaal jarenlang terecht (bijvoorbeeld, veel verkeerde managementbeslissingen, hoge schulden,…) onterecht (tering naar de nering gezet) jarenlang stiefmoederlijk behandeld. Er is dus nog meer potentieel in goudmijnen zelf.

Gold Expert Euro Fonds

Onze voorkeur gaat uit naar Lombard Odier World Gold Expert EUR-fonds omdat het beleggingsfonds het beste in zijn categorie is. Over een langere periode deed het compartiment (in dollartermen gemeten) het beter dan de benchmark en liet het bovendien concurrende fondsen achter zich.

Het fonds wordt niet beheerd door Lombard Odier maar door VanEck, een zeer gekende naam op de goudmarkt. De beheerders laten zich leiden door een bottom-up benadering en stockpicking waarbij de technische karakteristieken van de goudmijn en zijn reserves tegen het licht worden gehouden. De doelstelling is om ten allen tijde een portefeuille bestaande uit 45 à 65 namen te hebben.

Het fonds onderscheidt zich van andere omdat het toch de minder platgetreden paden bewandeld en minder in de grote, gekende namen belegd. Het belegt een groot deel van de portefeuille in minder bekende namen voornamelijk uit Canada en Australië.

Zo, dat waren de 5 beste beleggingsfondsen voor 2020 (naar onze optiek). Wilt u deze informatie downloaden als een handige PDF? Klik dan even op deze link. 

Volg francis op de voet

Direct zien wanneer Francis een nieuwe kooptip plaatst? Meld je GRATIS aan!

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.