Nederland - 28 juli 2020 - Banksector

ECB waarschuwt: “Europese banken kunnen in moeilijkheden geraken”

door SVEN VAN GASSE

Als de huidige economische crisis verergert, bestaat de kans dat banken in de eurozone in moeilijkheden geraken. Dit meldde de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank, Andrea Enria, op dinsdag.

Tot nu toe heeft het financiële systeem de economische malaise die door het Covid-19 virus werd veroorzaakt, vrij goed doorstaan.

Academici en beleidsvoerders wijzen op het feit dat de banken een deel van de oplossing zijn om uit de economische crisis te geraken. Dit is dus een heel andere situatie dan in 2008 waarbij de financiële instellingen de oorzaak van de crisis waren.

De banksector in de eurozone bevindt zich in een zeer sterke positie om de schok te helpen verwerken.

Stresstests

Enria waarschuwde echter dat, als de crisis nog verergert, sommige banken moeite zouden kunnen hebben om aan de minimum (kapitaal)eisen te blijven voldoen.

Deze mededeling kwam kort nadat de ECB de resultaten van de stresstests van 86 banken in de eurozone had gepubliceerd. Hieruit bleek dat zij de uitdagingen van de Covid-19 pandemie aankunnen, maar dat deze situatie niet te lang meer mag aanhouden.

Een stresstest is een soort van rampenoefening voor banken. Er wordt een mogelijk scenario uitgewerkt en daarna wordt onderzocht of de banken genoeg buffers achter de hand hebben om deze uitzonderlijke situaties door te komen.

Bij een langdurige crisis zullen verschillende banken actie moeten ondernemen om de naleving van hun minimumkapitaalvereisten te handhaven. Het totale tekort zou echter wel binnen de perken blijven.

ECB breidt verbod op dividenden en inkoop eigen aandelen uit

In een afzonderlijke aankondiging dinsdag, heeft de ECB de Europese kredietverstrekkers gevraagd om geen dividend uit te keren en geen aandelen terug te kopen tot januari 2021.

De centrale bank vroeg ook om extreme matiging op het gebied van bonussen en vergoedingen. Deze stappen zijn erop gericht de banken in staat te stellen hun kapitaalposities enigszins stabiel te houden.

Het gaat er niet om hoe diep de recessie is, het gaat erom hoe onzeker we zijn over de kapitaalstromen van de banken.

Bron: CNBC

Foto: iStock

E-mail icon

Aandelen nieuws Nederland

Meld je nu aan en ontvang gratis updates over aandelennieuws uit Nederland

0 Commentaren
Inline Feedbacks
View all comments